Tezy do dyskusji
Życiorys
Działalność naukowa
Publikacje
Wdrożenia
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna
Inna działalność
Nagrody i odznaczenia
List rektorów
Kontakt

Lista projektów strukturalnych

 1. Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej
 2. Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi
 3. Technologie laserowe i optomechatroniczne w zastosowaniach przemysłowych i medycznych
 4. Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
 5. Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NEWMAN
 6. Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera
 7. Lepsze przygotowanie studentów Politechniki Wrocławskiej do wejścia na rynek pracy
 8. Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego
 9. Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
 10. Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-GRID
 11. Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych
 12. Mikro i nano-systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (APOZAR)
 13. Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń
 14. Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych
 15. Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska
 16. System wspomagania wytwarzania narzędzi zorientowany na szybką realizację zamówień
 17. Materiały polimerowe otrzymywane innowacyjnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów
 18. Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze
 19. Zamawiane kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż PROJEKT SYSTEMOWY
 20. Mikro i nano-systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (SUB-NANO)
 21. Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu
 22. Nowoczesne technologie w systemach grzewczych dla odbiorców indywidualnych - szkolenie dla pracowników i pracodawców z branży instalacyjnej
 23. Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń
 24. Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe
 25. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
 26. Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu
 27. Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
 28. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej
 29. Podnoszenie świadomości potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych - BiTT
 30. LasTech - Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych
 31. Inżynieria Internetu Przyszłości
 32. Nowa generacja energooszczędnych napędów do pomp i wentylatorów dla górnictwa
 33. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020
 34. Wzrost liczby absolwentów PWr na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
 35. Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych
 36. Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia
 37. Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego
 38. WATT - Wrocławska Akademia Transferu Technologii
 39. Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagajace wegetację roślin
 40. Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu
 41. Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (Etap I)
 42. Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych
 43. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
 44. Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej
 45. Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 46. Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych
 47. Bioimplanty dla potrzeb leczenia onkologicznego ubytków tkanki kostnej - BIOIMPLANT
 48. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki
 49. Organometallics in nanophotonics
 50. Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju
 51. Semiconductor nanostructures for renewable energy, information processing and communication technologies TEAM
 52. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych
 53. Młoda kadra 2015 plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
 54. Analiza zależności fazowych pomiędzy tętnem gałkowym a aktywnością układu sercowo-naczyniowego jako narzędzie diagnostyczne jaskry i stanu ukrwienia oka VENTURES
 55. Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2
 56. Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki - BIBLIOTECH
 57. Grant - wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów - PROJEKT SYSTEMOWY
 58. Wortal Transferu Wiedzy
 59. Grant plus - Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu - PROJEKT SYSTEMOWY
 
site by Karpiu & Tunker